راهنمای سایت


برای همراهی با مجلس درتدوین قانون جدید خانواده

انواع ازدواج های زیر پیشنهاد میگردد


ازدواج اول که حق مسلم هر مردی است : ازدواج مسلم
مردی که از یکنواختی زندگی با همسر اولش خسته شده است، برای تفریح زن دیگری بگیرد : ازدواح مفرح
چرا مردی که زن اولش بچه دار نمی شود یا بیماری دارد، به بهانه های واهی مثل مردانگی و انسانیت و تن دادن به قسمت و صبر در امتحان الهی، به پای او بماند؟ موجه است که در این هنگام هرچه زودتر برای ازدواج بعدی اش اقدام کند : ازدواج موجه
مرد ببیند چه صفات زنانه ای را دوست داشته که زن اولش ندارد. بعد زنی بگیرد که آن صفت ها را داشته باشد : ازدواج متمم
مرد تقوی پیشه کرده و به سه زن قناعت نماید : ازدواج مثلث
مرد تمام چهار زنی را که شرع به او اجازه می دهد بگیرد : ازدواج مربع
مرد چهار زن بگیرد: سفید پوست، سرخ پوست، سیاه پوست و زرد پوست : ازدواج مُلَوَن
مرد هر شش ماه یک بار زن بگیرد : ازدواج منظم
مرد هر زنی را که برایش میسر است بگیرد : ازدواج میسر
مرد یک شبکه هرمی ازدواج راه بیندازد. به این معنی که هر زنی گرفت، آن زن، چهار زن دیگر را هم به او معرفی کند و او همه آنها را بگیرد : ازدواج مشبک
مرد آن قدر زن بگیرد تا جانش از فلان جایش در برود : ازدواج مکرر


  جوک های متنوع  با کلیک روی این کارت 


 

 

 

یاد ها و ترانه ها

 

 

 

باغ هنر

 
 
New Page 1
  بحرطویل   
مهاجرت تاریخ عطسه  آزمون ژیگولو پیری Chandra Polish Bush & Rice Shooting Babies Oilmen
 

 

لیست ویدیو ها
New Page 1
2182

2181

2180

2179

2178

2177

2176

2175

2174

2173

2172

2171

2170

2169

2168

2167

 


سهمیه کاندومصدقه زناصدرکمربند ایمنی بلیت مضاعف
 
1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

1974

1973

1972

1971

1970

1969

 

1485

1484

1483

1482

1481

1480

1479

1478

1477

1476

1475

1474

1473

1472

1471

1470

 


هفت تیر ترقهسکه یک دلاریشنای زنانراحتیگاو خمار
986

985

984

983

982

981

980

979

978

977

976

975

974

973

972

971

970

485

484

483

482

481

480

479

478

477

476

475

474

473

472

471

470

 مخرج مشتركانواع ازدواجمسائل جزئیيا ابوالفضل

لیست کامل جوک ها
 

 

 

 پیوند ها