راهنمای سایت


گله ميکرد ز مجنون ليلي
که شده رابطه مان ايميلي
حيف از آن رابطه ي انساني
که چنين شد که خودت ميداني
عشق وقتي بشود داتکامي
حاصلش نيست بجز ناکامي
نازنين خورده مگر گرگ ترا
برده يا دات نت و دات ارگ ترا
بهرت ايميل زدم پيشترک
جاي سابجکت نوشتم به درک
به درک گر دل من غمگين است
به درک گر غم من سنگين است
به درک رابطه گر خورده ترک
قطع آنهم به جهنم به درک
آنقدر دلخور از اين ايميلم
که به اين رابطه هم بي ميلم
مرگ ليلي نت و مت را ول کن
همه را جاي
OK کنسل کن
OFFکن کامپيوتر را جانم
يار من باش و ببين من
ON ام
اگرت حرفي و پيغامي هست
روي کاغذ بنويسش با دست
نامه يک حالت ديگر دارد
خط تو لطف مکرر دارد
خسته از   font  و  ز format شده ام
دلخور از گِردِلي 
(ات) شده ام

کرد ريپلاي به ليلي مجنون
که دلم هست از اين سابجکت خون
باشه فردا تلفن خواهم کرد
هرچه گفتي که بکن خواهم کرد
زودتر پيش تو خواهم آمد
هي مرتب به تو سر خواهم زد
راست گفتي تو عزيزم ليلي
ديگر از من نرسد ايميلي
نامه اي پست نمودم بهرت
به اميدي که سرآيد قهرت

  جوک های متنوع  با کلیک روی این کارت 


 

 

 

یاد ها و ترانه ها

 

 

 

باغ هنر

 
 
New Page 1
  بحرطویل   

مرد و زن  

توهین

لغات جدید

سیزده عید

کلیله و دمنه

زندگی مطلوب

قاضی بلخ

خواستگاری

 پیر و جوان

زن بدخو

 

 

لیست ویدیو ها
New Page 1

2037

2036

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

 


شکرانه حجپیکان فاسدتعویض محلهمحشرکجاست

1839

1838

1837

1836

1835

1834

1833

1832

1831

1830

1829

1828

1827

1826

1825

1824

 


جلوگیری از بارداریتراکتور و تامپونگردش زمین

اسهالماشین متدین
 

1338

1337

1336

1335

1334

1333

1332

1331

1330

1329

1328

1327

1326

1325

1324

1323

 


عقب افتادهشلنگکار سازیاستاندارد دوغ

837

836

835

834

833

832

831

830

829

828

827

826

825

824

823

822

 


بعد از سکسخیالاتیفرود اضطراریهیجان ازدواج

حکومت نظامی

ارزش بوسه

337

336

335

334

333

332

331

330

329

328

327

326

325

324

323

322

321

 


خسته ام

غنچه ناشکفتهعامل طلاق

اولين خونزناکاندید موفق
لیست کامل جوک ها
 

 

 

 پیوند ها